ShopContact info

  • Address: Terminal 21 Floor3 Unit 3402 Jewelry Zone (Entrance facing 9-meter wide shop)
  • Phone: 083-990-8889
  • Facebook.com/momogems
  • Email: momogems@live.com
  • ห้างเทอร์มินัล21 ชั้น3 โซนจิวเวลรี่ ห้อง3402 (ห้องในสุด หน้าร้านกว้างกว่า 9 เมตร เห็นได้ชัดเจน เมื่อยืนอยู่บริเวณหน้าโซนจิวเวลรี่ )
  • 2,88 ซอยสุขุมวิท19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • โทรศัพท์ 083-990-8889

Social Profiles

Feedback form